Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

nota prawnaW dobie powszechnej cyfryzacji przejście od dokumentacji papierowej do elektronicznej jest nie tylko naturalnym krokiem pozwalającym na usprawnienie działalności kancelarii prawnej i zdobycie przewagi konkurencyjnej, ale wręcz staje się koniecznością uwzględniając, że konkurencja również podejmuje podobne kroki.

 Zwykłe skanowanie akt sprawy i pism procesowych pozwala co prawda uniknąć dźwigania tomów akt, ale już nie pozwala na przykład na przeszukiwanie tekstowe treści dokumentów czy na ich i klasyfikację.

 Niezależnie od digitalizacji papierowej dokumentacji procesowej, obecnie coraz więcej materiału dowodowego udostępnianego jest w formie elektronicznej,
np. poczta email, pliki dokumentów, itp.

 Czy Państwa kancelaria dysponuje odpowiednimi narzędziami informatycznymi pozwalającymi na efektywne gromadzenie, klasyfikowanie oraz przeszukiwanie takiego materiału dowodowego?

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

  • Digitalizacja dokumentacji papierowej (skanowanie i rozpoznawanie tekstu)
  • Konfiguracja cyfrowej platformy do zarządzania materiałem dowodowym,
    w tym efektywnego wyszukiwania według szerokiego spektrum zadanych kryteriów
  • Zapewnienie zdalnego dostępu do akt sprawy dla wielu użytkowników
  •  Bieżąca pomoc i wsparcie techniczne w korzystaniu z platformy przeglądowej

 

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl