Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Zarządzanie ryzykiem nadużyćOszustwa i korupcja, często związane ze złym zarządzaniem, stanowią w dzisiejszych czasach poważne zagrożenie dla organizacji. Nieuczciwe zachowania nie tylko powodują szkody materialne, zmniejszają efektywność działania i zagrażają stabilności organizacji, lecz przede wszystkim mogą poważnie zaszkodzić jej reputacji.

Wykorzystując dane klienta w połączeniu z naszym własnym doświadczeniem i wiedzą, pomagamy organizacjom w identyfikacji głównych obszarów ryzyka oszustwa czy korupcji oraz w zaprojektowaniu proaktywnego, systematycznego podejścia do zarządzania tymi ryzykami celem ich odpowiedniego ograniczenia.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

  • Ocena środowiska kontrolnego pod kątem podatności na wystąpienie nadużyć (np. korupcji).
  • Sporządzenie mapy ryzyka nadużyć.
  • Zaprojektowanie systemu kontroli minimalizującego ryzyko wystąpienia nadużyć (w tym modyfikacja istniejących procedur i regulacji oraz przygotowanie nowych).
  • Wdrożenie zaprojektowanego systemu.
  • Przygotowanie planu reakcji na wypadek podejrzenia wystąpienia nadużycia.
  • Przygotowywanie systemu poufnego informowania o nadużyciach (ang. whistleblowing).
  • Outsourcing funkcji audytu wewnętrznego.
Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl