Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Wywiad gospodarczyWywiad gospodarczy (tzw. biały wywiad) jest istotnym elementem zarówno procesu zarządzania ryzykiem nadużyć, jak i wykrywania oszustw. Co ważne, dotyczy dwóch zagadnień zwykle nie objętych finansowym czy prawnym procesem due diligence, czyli reputacji i uczciwości podmiotów i osób pozostających w kręgu naszego zainteresowania.

Zestawiamy dane dostępne publicznie w szerokim spektrum źródeł, analizujemy je i budujemy przemyślane profile podmiotów i osób fizycznych obejmujące ich reputację, powiązania osobiste i biznesowe oraz aktywa i zobowiązania.

Zidentyfikowane informacje obejmują:

  • Informacje prawne i finansowe o podmiotach, grupach i osobach fizycznych.
  • Powiązania osobowo-kapitałowe, np. z pracownikami klienta.
  • Informacje o wiarygodności finansowej i kredytowej.
  • Informacje o majątku, dostępnych aktywach.
  • Powiązania z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (ang. PEP's).
  • Odniesienia w krajowych i zagranicznych mediach.

Nasze raporty ilustrujemy wykresami i mapami wizualizującymi wzajemne, często skomplikowane relacje firm i osób fizycznych. W razie potrzeby raporty przygotowujemy zgodnie z wymogami narzuconymi przez wdrożony u klienta system zgodności (ang. compliance) i/ lub międzynarodowym ustawodawstwem (np. FCPA/ UK Bribery Act, itp.).

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl