Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Ryzyko nadużyć w zakupach

Oszustwo w obszarze zakupów jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem nadużycia. Często wiąże się z wypłatą łapówki oraz zmową, w związku z tym może pozostać niewykryte przez wiele lat, przy czym kwoty strat mogą być bardzo znaczące.

Pomagamy przedsiębiorstwom w zdefiniowaniu i wdrożeniu takiej polityki zakupowej, która będzie stanowiła mocną pierwszą linię obrony przez nadużyciami. Nasze podejście dąży do uzyskania rozwiązań praktycznych, a jednocześnie dostosowanych do poziomu ryzyka istniejącego w danej organizacji.

Przykłady zasad i procedur, które można wdrożyć:

  • Polityka zakupowa odzwierciedlająca ryzyko nadużyć w spółce (np. tryb wyboru dostawcy, limity, itp.).
  • Komunikacja i wdrożenie polityki zakupowej w organizacji.
  • Przeprowadzanie due diligence dostawców.
  • Szkolenia uświadamiające ryzyka odpowiednim pracownikom (np. „red flags").
  • Niezależny zespół zaangażowany w proces wyboru.
  • Kryteria oceny ofert ustalone przed procesem przetargowym.
  • Zdefiniowane limity pełnomocnictw poszczególnych osób.
  • Deklaracje dotyczące konfliktu interesów jako część Kodeksu Etyki oraz zasady dotyczące przyjmowania upominków.
Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl