Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Śledztwa gospodarczeW otoczeniu biznesowym, w którym korporacje muszą stawiać czoła bezprecedensowo szczegółowym i licznym kontrolom, uczciwość oraz ład korporacyjny stały się niezmiernie istotne.

Dochodzenia i śledztwa finansowo-księgowe w sprawach przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a także spory gospodarcze i śledztwa regulatorów rynku stają się coraz bardziej skomplikowane, często wpływając na działalność gospodarczą tak na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Korporacje i ich doradcy prawni coraz częściej potrzebują wsparcia dedykowanego zespołu specjalistów finansowych, księgowych, czy informatycznych, aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom. Pracujemy dla właścicieli firm, rad nadzorczych i komitetów audytu oraz zarządów przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz ich doradców prawnych.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

  • Audyty śledcze prowadzone w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużyć gospodarczych, np. przekupstwa, działania na szkodę spółki, sprzeniewierzenia majątku, oszustwa w procesie zakupów, itp.
  • Przeglądy zgodności z odnośnymi regulacjami (np. amerykańskie i brytyjskie ustawodawstwo antykorupcyjne – FCPA i UK Bribery Act).
  • Analiza danych finansowych pod kątem możliwych manipulacji wyników finansowych (np. manipulacja bezpośrednio przed przejęciem w celu zawyżenia wyceny spółki).
  • Analiza transakcji na rynkach finansowych w zakresie dotyczącym podejrzeń o wykorzystywanie informacji poufnej, manipulację instrumentem finansowym czy prania pieniędzy.
  • Audyty śledcze dotyczące bankructw i niewypłacalności.
  • Ocena ryzyk korupcyjnych w procesach fuzji i przejęć zgodnie z wymogami ustawodawstwa międzynarodowego (FCPA/ UK Bribery Act due diligence).

Nasze prace prowadzimy w sposób pozwalający na wykorzystanie wniosków w ewentualnych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, występujemy także w charakterze świadków w sprawach karnych i dotyczących prawa pracy.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl