Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Informatyka śledczaW dzisiejszej erze cyfrowej, większość dokumentów jest przechowywana na dyskach twardych komputerów, w pamięci urządzeń mobilnych lub w ’chmurze’, a lwia część komunikacji jest prowadzona za pośrednictwem mediów elektronicznych. Ponieważ coraz więcej dokumentów elektronicznych nigdy nie osiąga formy papierowej, wykorzystanie informatycznych technologii śledczych jest oszczędnym i wydajnym sposobem identyfikacji dowodów i ich przechowywania dla celów procesu sądowego.

W przypadkach nadużyć finansowych, procedury zastosowane do zbierania, przechowywania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych mogą decydować o powodzeniu bądź porażce danej sprawy. Odpowiednie pozyskiwanie i analiza danych elektronicznych stała się kluczowym procesem w niemal wszystkich postępowaniach prawnych.

Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi i technologii i w każdym przypadku stosujemy się do globalnych standardów zbierania i przechowywania danych.

Wspieramy klientów w następujących obszarach:

  • Zabezpieczanie danych z nośników elektronicznych (dyski twarde komputerów, dyski przenośne, pamięci USB, poprzez sporządzenie tzw. cyfrowych obrazów tych nośników, co pozwala na późniejsze odzyskanie i efektywną analizę danych skasowanych oraz gwarantuje nienaruszalność zabezpieczonych danych.
  • Zabezpieczanie danych z urządzeń mobilnych (telefony, tablety) poprzez sporządzenie kopii fizycznych (jeśli jest to możliwe) lub kopii logicznych pamięci, co pozwala na analizę zarówno danych telefonicznych (połączenia, SMS/ MMS, zdjęcia), jak i danych pochodzących z aplikacji mobilnych (w zależności od modelu/ systemu operacyjnego urządzenia);
  • Pozyskiwanie danych z ‘chmury’ (poczta email, dyski sieciowe, itp)
  • Pozyskiwanie z zabezpieczonych urządzeń i nośników wybranych kategorii danych elektronicznych na potrzeby dalszego przeglądu (eDiscovery), np.
    • wg kategorii – np. korespondencja email czy SMS;
    • wg lokalizacji na dysku – np. dane jednego użytkownika,
    • wg innych cech szczególnych – np. pliki usunięte

W naszym pracach wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia informatyki śledczej (oprogramowanie i urządzenia) wiodących światowych producentów, w tym Guidance Software, Tableau, Cellebrite, MSAB, MobilEdit, BlackBag Technologies i innych. EnCase Forensic firmy Guidance Software to najbardziej znany i ceniony na świecie program z dziedziny informatyki śledczej, używany przez klientów korporacyjnych, organy ścigania, wojsko i wywiad.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl