Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Poszukiwanie Aktywów

Niezależnie od tego, czy nasz Klient jest już w trakcie postępowania egzekucyjnego, czy potrzeba zrozumienia sytuacji finansowej drugiej strony pojawiła się na znacznie wcześniejszym etapie, zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie dostarczenia informacji oraz analiz pozwalających rzetelnie ocenić kondycję finansową stron, tak aby podjąć świadomą decyzję biznesową i zarządzać ryzykiem.

Dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi w Questa możemy dostarczyć zarówno informacje o zidentyfikowanych aktywach, analizę złożonych struktur właścicielskich, jak i ocenę kondycji finansowej podmiotów trzecich. W wielu przypadkach współpracujemy z zespołami prawnymi, aby jednocześnie zaadresować potencjalne działania procesowe.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl