Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Ocena Ryzyka Politycznego

Na prowadzenie działalności gospodarczej za granicą duży wpływ może mieć kontekst polityczny danego kraju oraz polityka rządu. Nawet w krajach dojrzałych o stabilnych strukturach prawnych, finansowych i regulacyjnych, polityka może mieć znaczący wpływ na decyzje biznesowe i poziom ryzyka. Otoczenie polityczne może być szczególnie nieprzewidywalne na rynkach wschodzących, gdzie standardy wciąż się rozwijają, a osoby o szerokich wpływach, z silnymi powiązaniami rodzinnymi, biznesowymi oraz osobowymi w organach regulacyjnych i rządowych, mogą znacząco wpływać na decyzje gospodarcze.

Przed wejściem na nowy rynek, a nawet w trakcie działania na konkretnym rynku o dynamicznym profilu politycznym, niezbędna jest dla biznesu diagnoza ryzyk związanych z lokalnym otoczeniem politycznym.

We współpracy z naszą siecią lokalnych specjalistów i ekspertów pomagamy naszym klientom lepiej zrozumieć i ocenić konsekwencje ich decyzji biznesowych w świetle kontekstu politycznego w danej jurysdykcji.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl