Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Corporate Intelligence jest komplementarnym elementem wszelkich działań biznesowych, w tym w szczególności tych związanych z zarządzaniem ryzykiem, analizą due dilience, postępowaniami sądowymi i dochodzeniami wewnętrznymi.

Usługi Questa z zakresu Corporate Intelligence obejmują szeroko pojęte gromadzenie, analizowanie, porządkowanie oraz zarządzanie danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł, mające na celu dostarczenie praktycznego wsparcia dla Klientów w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Naszym celem jest wsparcie klientów w poruszaniu się po złożonym środowisku ryzyka, przepisów i konkurencji, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji na temat działalności stron trzecich i dynamiki rynku, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji i minimalizację ryzyka.

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, zaawansowane techniki analityczne oraz wiedzę naszych doświadczonych ekspertów, staramy się odkrywać kluczowe dla decyzji biznesowych informacje.

Naszych Klientów wspieramy przede wszystkim w następujących obszarach:

Nasze raporty zawierają informacje zebrane z wykorzystaniem różnorodnych technik śledczych, analizy danych, zalecenia dotyczące potencjalnych kolejnych kroków, a także odwzorowują złożone relacje w formie graficznej. W razie potrzeby nasze raporty mogą być przygotowywane zgodnie z wymogami wewnętrznego systemu zgodności i/lub przepisów prawa międzynarodowego (np. FCPA / UK Bribery Act itp.). Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, nasza praca w zakresie usług Corporate Intelligence jest zawsze prowadzona przy założeniu, że wyniki naszej pracy mogą być w późniejszym terminie wykorzystane na potrzeby postępowania sądowego.

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl