Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Marcin Kossowski  

Partner
Tel. kom: +48 502 184 201
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Marcin specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Śledztwa gospodarcze
 • Informatyka śledcza
 • Wywiad gospodarczy


Marcin specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Śledztwa gospodarcze
 • Informatyka śledcza
 • Wywiad gospodarczy

 

Doświadczenie

 • Marcin brał udział w ponad 150 projektach obejmujących śledztwa gospodarcze, śledztwa lub programy naprawcze dot. amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej (FCPA), oraz projekty dotyczące wywiadu gospodarczego w Polsce oraz innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w krajach Bałtyckich.
 • Marcin specjalizuje się w wykorzystaniu narzędzi informatycznych używanych do zabezpieczania, odzyskiwania usuniętych danych oraz identyfikacji istotnego elektronicznego materiału dowodowego (m.in. powszechnie stosowany na świecie program EnCase Forensic) oraz do graficznej prezentacji powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy osobami i podmiotami (I2 Analyst Notebook/ iBase).
 • Przeprowadził wiele projektów z zakresu wywiadu gospodarczego opartych na publicznie dostępnych źródłach informacji, badając sytuacje konfliktów interesów, ujawniając powiązania z osobami publicznymi (PEP's) lub identyfikując majątek osób fizycznych i spółek.
 • Był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla oficerów Centralnego Biura Śledczego w zakresie metodologii prowadzenia przeglądów śledczych i wykrywania przestępczości gospodarczej.
 • Wspierał klientów w sporach gospodarczych przygotowując dla sądów powszechnych lub arbitrażowych opinie prywatne lub krytykując opinie biegłych powołanych przez stronę przeciwną. W efekcie przeprowadzonych przeglądów dochodzeniowych wielokrotnie zeznawał jako świadek w postępowaniach sądowych prowadzonych w sprawach karnych, gospodarczych oraz dotyczących prawa pracy.
 • Brał udział w ponad 50 przeglądach przed-inwestycyjnych (due diligence) prowadzonych w związku z prywatyzacjami lub przejęciami polskich przedsiębiorstw. Najczęściej współpracował z podmiotami zagranicznymi zamierzającymi przejąć polskie spółki.
 • Brał udział w wielu projektach obejmujących badanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez polskie spółki zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Wybrane projekty

 • Przegląd śledczy zlecony przez dużą firmę produkcyjną dotyczący badania nieprawidłowości przy realizacji projektu inwestycyjnego o wartości kilkuset milionów złotych. Podejrzenia dotyczyły zmowy pomiędzy kilkoma wykonawcami a osobami ze spółki odpowiedzialnymi za realizację przetargów. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia klient zerwał współpracę z nieuczciwym dostawcą oraz zwolnił dyscyplinarnie pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
 • Przegląd zlecony przez instytucję finansową dotyczący nieprawidłowości przy inwestycjach IT na łączną kwotę ok. 100 mln zł. W wyniku niewłaściwie przeprowadzonego procesu wyboru dostawcy, projekt informatyczny zakończył się niepowodzeniem, a spór z zamawiającego z dostawcą trafił do sądu. Wyniki przeprowadzonego dochodzenia zostały wykorzystane w postępowaniu sądowym pomiędzy klientem a dostawcą IT żeby udowodnić, że dostawca nie posiadał deklarowanego doświadczenia, a sam kontrakt został zdobyty w nieuczciwy sposób.
 • Przegląd zlecony przez centralę międzynarodowej grupy handlowej dotyczący wyjaśnienia kulisów podpisania wieloletniej umowy handlowej pomiędzy centralą Grupy a niezależnym polskim dystrybutorem. W procesie negocjacji treści umowy interesy Grupy reprezentował przedstawiciel polskiej spółki Grupy, który okazał się nieformalnym wspólnikiem dystrybutora. Kluczowe znaczenie dla udowodnienia konfliktu interesów Prezesa z dystrybutorem miały skasowane dane odzyskane z komputera Prezesa.
 • Przegląd zlecony przez kancelarię prawną reprezentującą podmiot zagraniczny zamierzający złożyć pozew przeciwko dużemu polskiemu deweloperowi. Przedmiotem przeprowadzonego dochodzenia była identyfikacja spółek zależnych od pozwanego oraz identyfikacja kluczowych elementów ich majątku (nieruchomości) w celu zabezpieczenia ich na poczet powództwa.
 • Przegląd zlecony przez spółkę, wobec której toczyło się postępowanie karno-skarbowe dotyczące nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Przeprowadzone prace polegały na przeglądzie poczty elektronicznej byłych pracowników spółki zaangażowanych w rzekome nieprawidłowości w celu identyfikacji materiału dowodowego przydatnego do obrony stanowiska spółki w sporze władzami skarbowymi. Dzięki zgromadzonym dowodom część zarzutów wysuwanych przez władze skarbowe zostało odpartych.
 • Przegląd zlecony przez nowego inwestora kapitałowego w spółce dystrybuującej produkty FMCG. Podejrzenia dotyczyły umyślnego zawyżania wyników finansowych tej spółki przez jej zarząd bezpośrednio przed przejęciem, co spowodowało zawyżenie wartości przedsiębiorstwa i spowodowało wymierną szkodę dla inwestora. W wyniku przeprowadzonych prac inwestor złożył pozew przeciwko sprzedającym o złożenie nieprawdziwych oświadczeń na temat kondycji finansowej sprzedawanej spółki, a w odniesieniu do zarządu spółki zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 • Przegląd zlecony przez klienta pozwanego o złożenie nieprawdziwych oświadczeń przy sprzedaży firmy handlowej. Przedmiotem przeprowadzonych prac było podważenie kalkulacji szkody poniesionej przez powoda. W wyniku zidentyfikowanych błędów i niespójności metodologicznych w raporcie biegłego wyceniającego poniesioną szkodę, wartość pozwu została istotnie zmniejszona, a ostatecznie strony zawarły ugodę pozasądową.

Kwalifikacje zawodowe

CFE – Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner)
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), USA
Kwalifikacje księgowe: FCCA
Starszy członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych (ACCA), Wielka Brytania
Studia magisterskie
Wydział Finansów i Bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Języki

polski – ojczysty, angielski – płynny, rosyjski – podstawowy

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl