Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Dariusz Cypcer  

Partner
Tel. kom.: +48 502 184 181
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dariusz specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Śledztwa gospodarcze
 • Wsparcie w sporach


Dariusz specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Śledztwa gospodarcze
 • Wsparcie w sporach

 

Doświadczenie

 • Dariusz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, kierował lub brał udział w ok. 200 projektach realizowanych dla właścicieli i kadry kierowniczej (zarządy, rady nadzorcze) dużych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przez ostatnich 10 lat Dariusz przeprowadził ponad 150 projektów w obszarze wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym, pracując dla firm międzynarodowych, firm podlegających amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC) oraz polskiej KPWiG oraz innych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.
 • Jego główne doświadczenie obejmuje śledztwa gospodarcze dotyczące szerokiego spektrum nadużyć gospodarczych, w tym oszustw, sprzeniewierzenia majątku, przestępczości komputerowej, korupcji i manipulacji wynikami finansowymi. Większość korporacyjnych projektów śledczych obejmowała nieetyczne / przestępcze działania członków Zarządu i wyższego kierownictwa spółek.
 • Kierował międzynarodowymi i wielokulturowymi zespołami śledczymi w Polsce i wielu innych krajach (np. Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Rumunia, Mołdawia, Czechy, wszystkie kraje bałtyckie).
 • Odpowiedzialny za projekty wynikające z amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej (FCPA) w polskich oddziałach spółek zarejestrowanych w SEC z branży farmaceutycznej i motoryzacyjnej.
 • Realizował przeglądy kodeksów postępowania, procedur i polityk, adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, kwestie niezależności, uczciwości, etycznego postępowania.
 • Uczestniczył w projektach wspierających spory handlowe, mediacje oraz polski i międzynarodowy arbitraż.
 • Posiada duże doświadczenie przy projektach typu due diligence w branżach takich jak usługi finansowe, produkcja, dystrybucja oprogramowania, motoryzacja, telekomunikacja, nieruchomości i private equity.

Wybrane projekty

 • W wyniku okresowego przeglądu informacji finansowych zwrócono uwagę, że prezes zarządu (jednocześnie pośrednio zagraniczny wspólnik mniejszościowy) może być zamieszany w nieprawidłowości. Został on zwolniony ze sprawowania swoich obowiązków w Spółce. Niezależne badanie przeprowadzone w Spółce pozwoliło ustalić, że miały miejsce działania niezgodne z lokalnymi przepisami i polityką Spółki oraz dokonano defraudacji aktywów. Ponadto, w toku prowadzonych prac zgromadzono mocne dowody zaniedbań i nadużyć ze strony prezesa zarządu i zmowy z zewnętrznym biurem księgowym.
 • Projekt dotyczył badania wybranych obszarów działalności jednej z polskich spółek giełdowych przeprowadzonego w charakterze rewidenta ds. szczególnych na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych. Projekt obejmował zbadanie, czy sposób realizacji dużego zadania inwestycyjnego realizowanego przez spółkę mógł doprowadzić do jej upadłości, a także czy działania różnych zarządów w okresie pięciu lat doprowadziły do istotnych strat. Efektem prac był obszerny raport dla akcjonariuszy.
 • Sieć sklepów detalicznych obecna w krajach nadbałtyckich poniosła stratę w wyniku wypowiedzenia umowy franszyzowej przez międzynarodową grupę detaliczną. Projekt polegał na przygotowaniu szacunku szkody poniesionej w wyniku podpisania umowy franchisingowej. Sporządzony raport został użyty w sądzie w celu ustanowienia zabezpieczenia na aktywach pozwanego, a następnie stanowił podstawę przyznania przez Sąd Arbitrażowy w Warszawie znacznego odszkodowania dla sieci sklepów.
 • Przegląd dochodzeniowy zlecony przez Prezesa dużej firmy paliwowo-energetycznej w jednym z krajów bałtyckich polegający na identyfikacji możliwych dowodów oszustwa przy zamawianiu przez dyrektora ds. zakupów usług remontowych o dużej wartości. Przeprowadzone prace wykazały liczne powiązania personalne pomiędzy dyrektorem a firmami wykonawczymi działającymi za kurtyną spółek-słupów. Zebrane dowody były wystarczające do natychmiastowego dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora i stanowiły podstawę dla dalszego postępowania sądowego.
 • Przegląd dochodzeniowy dotyczący kosztów zarządczych wysokiego rangą członka kierownictwa międzynarodowej firmy, kierującego jej działalnością w Europie Środkowej i Wschodniej. Prace przeprowadzone zostały w Polsce i w Holandii i ujawniły, iż te same koszty kilkukrotnie obciążały firmę w różnych krajach, ponadto, wiele wydatków miało charakter prywatny lub wątpliwy.
 • Przedmiotem przeprowadzonego projektu dla jednej z największych polskich spółek giełdowych było utworzenie obrazów i wykonanie szczegółowej analizy twardych dysków czterech kluczowych menedżerów podejrzanych o otrzymywanie korzyści finansowych w związku z kontraktem podpisanym z jednym z dostawców usług strategicznych. W efekcie odzyskania skasowanej korespondencji e-mail okazało się, że dwie spośród podejrzanych osób były zaangażowane w tworzenie i zarządzanie firmą wybraną jako dostawca.
 • Projekt został zlecony jako część długotrwałego sporu pomiędzy jedną z największych polskich spółek notowanych na GPW a jej partnerem biznesowym, i dotyczył przeglądu procesu inwestycyjnego oraz wynikających z niego zobowiązań; częścią projektu była między innymi znacząca liczba rozmów przeprowadzonych z kadrą kierowniczą w Polsce i we Francji. Dochodzenie wykazało wiele nieprawidłowości oraz odstępstw od dobrej praktyki, zarówno przed jak i po zawarciu transakcji, co ostatecznie doprowadziło do znacznych strat poniesionych przez spółkę.
 • Projekt wykonany dla kancelarii prawnej zatrudnionej przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej występujące w sporze z amerykańskim inwestorem prywatnym w arbitrażu międzynarodowym na podstawie bilateralnej umowy inwestycyjnej (BIT). Projekt polegał na przygotowaniu opinii podważającej kalkulację szkody poniesionej przez inwestora. Inwestor twierdził, że poniósł szkody oraz utracił przyszłe korzyści w wyniku niekorzystnych decyzji podjętych przez polski rząd. Przygotowana krytyka szkody wyliczonej przez inwestora pozwoliła na istotne zmniejszenie wysokości roszczenia i była kluczowym elementem odpowiedzi na pozew przygotowanej przez kancelarię prawną na potrzeby Sądu Arbitrażowego w Paryżu.

Kwalifikacje zawodowe

CFE – Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner)
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), USA
Kwalifikacje księgowe: FCCA
Starszy członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych (ACCA), Wielka Brytania
Studia magisterskie
Handel Zagraniczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Organizacje branżowe

Członek Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), Oddział w Polsce, 2008-2009
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), Oddział w Polsce, 2005-2007
Lider
Forum Menedżerów Ryzyka (FMR), 2011-2012

Języki

polski – ojczysty, angielski – płynny, rosyjski – podstawowy

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl