Śledztwa gospodarczeInformatyka śledczaWsparcie w sporach

Dariusz Cypcer  

Partner
Tel. kom.: +48 502 184 485
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Brian specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Wsparcie w sporach
 • Śledztwa gospodarcze


Brian specjalizuje się w następujących głównych obszarach:

cfe logo

 • Wsparcie w sporach
 • Śledztwa gospodarcze

 

Doświadczenie

 • Brian mieszka i pracuje w Polsce od 1995 roku . Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie usług doradczych. Jako były partner PwC, był szefem Zespołów odpowiedzialnych za usługi śledcze oraz restrukturyzacyjne w Polsce i w krajach bałtyckich, a także szefem Zespołu ds. Nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Jego bogate doświadczenie obejmuje wiele aspektów usług doradczych, w tym usługi śledcze dla przedsiębiorstw, wspieranie klientów i ich doradców prawnych jako ekspert finansowy w sporach handlowych, przeglądy przed- i po-inwestycyjne typu due diligence (finansowe i komercyjne), oceny ryzyka, opracowanie struktury zarządzania, optymalizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, wyceny i pozyskiwanie finansowania.
 • Brian ściśle współpracuje z Zarządami, Radami Nadzorczymi, radcami prawnymi, instytucjami finansowymi i innymi zainteresowanymi stronami, pomagając w zrozumieniu problemów, identyfikacji zagrożeń i opracowaniu działań, które mogą zostać podjęte w celu ograniczenia tych zagrożeń.
 • Jego doświadczenie śledcze to ponad 300 zrealizowanych projektów obejmujących różnorodne kwestie finansowe i księgowe, w tym śledztwa korporacyjne dotyczące nadużyć finansowych, fałszowania sprawozdawczości finansowej, przed- i po-inwestycyjne przeglądy śledcze i spory sądowe, oceny ryzyka nadużyć, nieprawidłowości księgowe, i przygotowanie ekspertyz sądowych. Prowadził projekty w zakresie zgodności z przepisami (przepisy antykorupcyjne, FCPA itp.) w polskich spółkach zależnych zagranicznych firm, w przemyśle farmaceutycznym, opieki zdrowotnej, telekomunikacji i sektorze motoryzacyjnym .
 • Doświadczenie Briana w radzeniu sobie z trudnymi / kryzysowymi sytuacjami zostało zbudowane w ciągu wielu lat pracy, podczas których wspierał klientów w projektach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej oraz przy pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Wspierał on także szereg klientów w usprawnieniu istniejącej działalności w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy. Projekty te zwykle polegały na zarządzaniu oczekiwaniami i interesami wielu zainteresowanych stron (spółka, instytucje finansowe, akcjonariusze i wierzyciele).
 • Jako szef Zespołu ds. Nieruchomości na Europę Środkowo-Wschodnią w PwC, Brian specjalizował się w obsłudze klientów z rynku nieruchomości w zakresie fuzji i przejęć, optymalizacji aktywów i restrukturyzacji. Jego bogate doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Podczas swojej kariery Brian wspierał zarówno klientów lokalnych, jak i międzynarodowych, w ponad 100 transakcjach na rynku nieruchomości o łącznej wartości ponad 3,8 mld euro. W 2008 roku został strategicznym doradcą zarządu Grupy Telekomunikacja Polska SA (Orange) w zakresie optymalizacji portfela nieruchomości w Warszawie, a także udanej sprzedaży i leasingu zwrotnego trzech budynków biurowych w Warszawie, w tym biurowca Centrali. Brian świadczył także usługi doradztwa strategicznego dla wielu dużych polskich przedsiębiorstw, będących w posiadaniu znaczących aktywów, celem optymalizacji portfeli nieruchomości.
 • Doświadczenie Briana obejmuje wiele branż , m.in. energetyka, przemysł naftowy, telekomunikacja, finanse, nieruchomości i budownictwo, private equity, handel detaliczny, opieka zdrowotna, farmaceutyki i FMCG.
 • Klientami Briana w branży nieruchomości byli: Europa Capital, GE Real Estate, Heitman International, ING Real Estate Development, ING Real Estate Investment Management, Fundusze Arka, AIB Polonia, Mosaic Property CEE Limited, CommerzReal Spezialfondsgesellschaft mbH, AXA Real Estate Investment Managers France, Internationales Immobilien Institut GmbH, Quinlan Private, Rockspring Property Investment Managers LLP, Meyer Bergman European Retail Partners, Perella Weinberg Real Estate UK , Akron Group, Unibail-Rodamco SE, Redevco, PZU Asset Management, Keen Properties Partners, PKO BP, Polski Holding Nieruchomości, Grupa PHN.

Wybrane projekty

 • Zagraniczni właściciele polskiej firmy deweloperskiej wyrazili poważne obawy dotyczące lawinowo rosnących nakładów inwestycyjnych i prognozowanych dochodów z najmu w dużej inwestycji handlowej w Polsce. Prace koncentrowały się przede wszystkim na identyfikacji głównych ryzyk wynikających z istotnych przekroczeń budżetu oraz dodatkowych ukrytych kosztów / zobowiązań. Stwierdzono istotne nieprawidłowości, które sprawiły, iż łączny prognozowany koszt inwestycji przekroczył pierwotny budżet o ponad 100 mln euro. Jednocześnie deweloper był w sporze z Generalnym Wykonawcą i otrzymał roszczenie z powodu lawinowo rosnących kosztów. Roszczenie Generalnego Wykonawcy zostały szczegółowo zbadane. W celu wsparcia dewelopera w osiągnięciu porozumienia oraz zapewnienia, że projekt będzie kontynuowany, opracowano działania niezbędne do naprawy planu projektu oraz taktyki negocjacyjne w stosunku do Generalnego Wykonawcy.
 • W wyniku globalnego dochodzenia prowadzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), polska spółka zależna międzynarodowej grupy handlowej została wybrana do zbadania pod kątem manipulacji w sprawozdaniach finansowych oraz zapisach księgowych. Większość pracy w polskiej spółce zależnej skupiła się na identyfikacji czy fałszowanie i manipulowanie danymi finansowymi było zainicjowane przez jej kadrę zarządzającą. Szczegółowa analiza dokumentacji oraz danych elektronicznych pozwoliła stwierdzić, iż rozpoznawanie przychodów w sprawozdaniu finansowym było manipulowane przez lokalne kierownictwo aby pokazać lepsze wyniki handlowe, które ostatecznie poprawiły ogólne wyniki całej grupy.
 • Nowo powołany zarząd dużego polskiego koncernu zlecił dochodzenie w sprawie działalności byłego zarządu celem zbadania możliwości ścigania poszczególnych członków zarządu na gruncie prawa cywilnego i karnego za działania na szkodę spółki, zaniedbania i uchybienia. Dochodzenie objęło znaczące transakcje zawierane przez Spółkę w okresie urzędowania byłego zarządu oraz prace wykonywane w tamtym okresie przez zewnętrznych doradców zaangażowanych do pomocy w opracowaniu i wdrożeniu strategii Spółki. Stwierdzono istotne nieprawidłowości w zakresie zbycia spółek grupy oraz innych decyzji inwestycyjnych podjętych zgodnie z nowo opracowaną strategią. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia, śledztwo w sprawie działalności byłego zarządu zostało także wszczęte przez Prokuraturę.
 • Członek zarządu polskiej spółki zależnej międzynarodowego koncernu z branży napojów został aresztowany i oskarżony przez prokuratora o działanie na szkodę spółki. Prokurator zlecił biegłemu sądowemu przygotowanie ekspertyzy szacującej rzekome szkody poniesione przez spółkę. Pracując na zlecenie kancelarii prawnej przygotowaliśmy krytykę raportu biegłego sądowego, stanowiącego podstawę zarzutów postawionych przez prokuratora. Przygotowane opracowanie wykazało, że biegły sądowy pominął pewne kluczowe fakty dotyczące sprawy a jego wnioski nie były poparte materiałem dowodowym. Po przedstawieniu prokuratorowi krytyki raportu biegłego sądowego, zarzuty przeciwko członkowi zarządu zostały wycofane.
 • W następstwie morderstwa kluczowego członka kadry zarządzającej, zagraniczny akcjonariusz rosyjskiej firmy zlecił przeprowadzenie dochodzenia. Prace koncentrowały się na podstawowej działalności firmy w celu identyfikacji kluczowych ryzyk wystąpienia nadużyć w ramach jej działalności, które mogły być przyczyną morderstwa. Prace prowadzono pod kierunkiem globalnego radcy prawnego a zespół śledczy chroniony był przez zewnętrzną agencję ochrony w obawie przed zagrożeniem fizycznym. Wiele kluczowych zagrożeń i problemów zostało zidentyfikowanych, z czego jedna uznana została za główny powód morderstwa.
 • W wyniku raportu przygotowanego przez Audyt Wewnętrzny, Rada Nadzorcza jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce zdecydowała się zlecić przeprowadzenie przeglądu polityki i procedur oraz ich zastosowania w odniesieniu do kosztów reprezentacji (prezenty) oraz wybranych działań sponsoringowych. W wyniku przeglądu zidentyfikowano szereg nieprawidłowości w kilku kluczowych obszarach. W związku z tym, Rada Nadzorcza zleciła pełne śledztwo, w tym zgromadzenie i przegląd danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych, analizy powiązań oraz wywiadów z wybranymi pracownikami spółki. Przegląd potwierdził kwestie podniesione przez Audyt Wewnętrzny oraz dostarczył głębszych analiz oraz dowodów potwierdzających występowanie nieprawidłowości, jak również niewłaściwych zachowań pracowników firmy. W wyniku przeglądu, niektórzy pracownicy zostali zwolnieni. W trakcie śledztwa, prokurator rozpoczął również dochodzenie w sprawie nieprawidłowości ujawnionych przez byłego pracownika.
 • Rada Nadzorcza ukraińskiego banku wszczęła dochodzenie w sprawie działań Zarządu, które potencjalnie naraziły bank na szkodę. W celu zweryfikowania zarzutów zostały zweryfikowane wybrane transakcje z wieloma potencjalnie powiązanymi podmiotami. Przegląd tych transakcji obejmował przegląd decyzji inwestycyjnych, analizę przepływów pieniężnych, weryfikację informacji na temat poszczególnych osób, analizy portfela transakcji rynku pieniężnego, jak również rozmowy z najwyższym kierownictwem. Prace wykonane w trakcie dochodzenia potwierdziły, iż wystąpiły transakcje, w których członek zarządu miał wyraźny konflikt interesów, nie były one zawarte na warunkach rynkowych oraz prawdopodobnie członek zarządu odniósł z nich osobiste korzyści majątkowe. W trakcie przeglądu zostały także zidentyfikowane inne osoby powiązane z bankiem, zaangażowane w omawiane transakcje, a także inne obszary z potencjalnym ryzykiem nadużyć, które przedstawiono Radzie Nadzorczej.
 • W następstwie dochodzenia wszczętego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko międzynarodowej korporacji z sektora medycznego, przeprowadzono śledztwo w celu ustalenia czy spółki zależne korporacji działające w różnych krajach świata nie naruszyły zapisów amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej (FCPA). Śledztwo wszczęte w stosunku do polskiej spółki zależnej ujawniło istotne odstępstwa od zapisów FCPA oraz ujawniło przypadki łamania jej zapisów, które zostały zaraportowane bezpośrednio do amerykańskiej SEC. Jednocześnie rozpoczęty został przegląd środowiska kontroli wewnętrznej. Praca wykonana została zgodnie z zasadami i wytycznymi FCPA w zakresie przeprowadzania tego typu przeglądów. Wszystkie zadania w planie pracy dostosowane zostały do lokalnego środowiska regulacyjnego i biznesowego. Eksperci z zespołu informatyki śledcze zostali zaangażowani do wsparcia zespołu dochodzeniowego FCPA w zakresie identyfikacji informacji, które mogły nie być dostępne w toku standardowego przeglądu FCPA, jak również pomocy przy potwierdzeniu hipotez już zidentyfikowanych przez zespół dochodzeniowy. Zespół ten zebrał wystarczająco dużo dowodów, aby uzasadnić odwołanie lokalnej kadry zarządzającej oraz wesprzeć klienta w sądzie pracy przeciwko roszczeniom składanym przez odwołane osoby.

Kwalifikacje zawodowe

CFE – Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner)
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), USA
FCA
Starszy Członek Irlandzkiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych, Irlandia
Studia licencjackie
Ekonomia, University College Dublin, Irlandia

Języki

angielski – ojczysty, polski – komunikatywny

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 1 140 140
e-mail: kontakt@questa.pl